Jäsenasiat

Jäsenasioidenhoitajan terveiset

Tarkistathan jäsentietosi https://www.jhl.fi/  kirjaudu sisään ja siellä päivittää tietosi. 

Hoidan yhdistyksemme jäsenasiat, johon sisältyy:

 • haluat liittyä yhdistykseemme jäseneksi

 • uusille jäsenille tervetulo- / tiedotuskirjeen lähettäminen

 • Jäsenten tietojen/ muutoksien  päivittäminen liiton jäsenrekisteriin 

 • yhdistyksen uusien- ja eronneiden jäsenten tiedottaminen hallituksen kokouksissä päätöksentekoa varten

 • jäsenten merkkipäivien huomioiminen

 • eläkkeelle jääville jäseniille jäsenmaksuviitteiden tilaaminen ( muistathan ilmoittaa kun olet jäämässä eläkkeelle, tieto ei tule automaattisesti)

Tehtäviini kuuluu myös jäsenten työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät asiat:

 • autan päiväraha hakemuksen tekemisessä

 • päivitän liittoon kelan työttömyyspäivärahan saajien jäsenten tiedot ( jos et saa ansiosidonnaista päivärahaa vaan kelan työttömyys päivärahaa, muistatahan ilmoittaa työttömyyden jatkumisesta 3 kuukauden välein)

 • autan vuorottelukorvaus hakemuksen tekemisessä, jäät äitiyslomalle, tai hoitovapaalle, astut ase-/ siviilipalvelukseen. 

 • autan sinua kaikissa jäsenyyteesi liittyvissä asioissa, joten ota yhteyttä heti kun muutoksia on tulossa/ tullut jotta jäsenyytesi pysyy voimassa.

 • jos et ole saanut kalenteria ole yhteydessä minuun

 • Muistahan ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle:
  -työttömyys- ja opiskeluajat samoin asevelvollisuusajat, äitiys- ja vanhempainlomat, palkattomat ajat, eläkkeelle jäämisen, nimen- ja osoitteenmuutokset.

  Mikäli jäsenmaksut laiminlyödään kuudelta kuukaudelta, henkilö voidaan erottaa liitosta, joten jäsenyyden säilymisen kannalta on tärkeää ilmoittaa kaikista muutoksista.

  Työssä olevien vapaajäsenten tulee maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu. Mikäli maksua ei ole maksettu, katsotaan henkilö eronneeksi työttömyyskassasta, eikä hän näin ollen ole oikeutettu esim. vuorotteluvapaan ansiosidonnaiseen osaan.

Yhteistyöterveisin 

Tarja Aavio-Järvelä, 040- 0283099. tarja.aavio-jarvela@rovaniemi.fi

 

 

Jäsentietoja mm. yhteystiedot, ammattitiedot, sopimusala ja työsuhdetiedot voi myös itse päivittää osoitteessa www.jhl.fi jäsenpalvelu Jatsi.

 

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan osoite:
PL 100, 00531 Helsinki
puh 010 7703300
ma - pe 9 – 15

Info-puhelin (24h)
puh 060097703

- maksupäiväkyselyt
- todistustilaukset
- perusohjee

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENASIAINHOITAJAN TERVEISET

Hoidan yhdistyksemme jäsenasiat, johon sisältyy:

 • Jäsenten tietojen päivittäminen liiton jäsenrekisteriin
 • yhdistyksen uusien- ja eronneiden jäsenten tiedottaminen hallituksen kokouksissa, päätöksentekoja varten
 • uusille jäsenille tervetulo- / tiedotuskirjeen lähettäminen
 • Jäsenten merkkipäivien huomioiminen
 • Eläkkeelle jääville jäsenille jäsenmaksuviitteiden tilaaminen (muistatahan ilmoittaa kun olet jäämässä eläkkeelle, tieto ei tule automaattisesta)

Hoidan myös jäsenten työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät asiat:

 • Autan päivärahahakemusten tekemisessä
 • Päivitän liittoon kelantyöttömyyspäivärahan saajien jäsenten tiedot (jos et saa ansiosidonnaista päivärahaa vaan kelantyöttömyys päivärahaa, muistathan ilmoittaa työttömyyden jatkumisesta 3 kuukauden välein)
 • Autan vuorottelukorvaus hakemusten tekemisessä

Ottakaa rohkeasti yhteyttä näiden asioiden tiimoilta! Terveisin Tarja Aavio-Järvelä puh:0400283099 email:tarja.aavio-jarvela@rovaniemi.fi

_______________________________________________________

 


_______________________________________________________

t