Jäsenasiat

JÄSENASIAINHOITAJAN TERVEISET

Hoidan yhdistyksemme jäsenasiat, johon sisältyy:

  • Jäsenten tietojen päivittäminen liiton jäsenrekisteriin
  • yhdistyksen uusien- ja eronneiden jäsenten tiedottaminen hallituksen kokouksissa, päätöksentekoja varten
  • uusille jäsenille tervetulo- / tiedotuskirjeen lähettäminen
  • Jäsenten merkkipäivien huomioiminen
  • Eläkkeelle jääville jäsenille jäsenmaksuviitteiden tilaaminen (muistatahan ilmoittaa kun olet jäämässä eläkkeelle, tieto ei tule automaattisesta)

Hoidan myös jäsenten työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät asiat:

  • Autan päivärahahakemusten tekemisessä
  • Päivitän liittoon kelantyöttömyyspäivärahan saajien jäsenten tiedot (jos et saa ansiosidonnaista päivärahaa vaan kelantyöttömyys päivärahaa, muistathan ilmoittaa työttömyyden jatkumisesta 3 kuukauden välein)
  • Autan vuorottelukorvaus hakemusten tekemisessä

Ottakaa rohkeasti yhteyttä näiden asioiden tiimoilta! Terveisin Tarja Aavio-Järvelä puh:0400283099 email:tarja.aavio-jarvela@rovaniemi.fi

_______________________________________________________

Muistahan ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle:
-työttömyys- ja opiskeluajat samoin asevelvollisuusajat, äitiys- ja vanhempainlomat, palkattomat ajat, eläkkeelle jäämisen, nimen- ja osoitteenmuutokset.

Mikäli jäsenmaksut laiminlyödään kuudelta kuukaudelta, henkilö voidaan erottaa liitosta, joten jäsenyyden säilymisen kannalta on tärkeää ilmoittaa kaikista muutoksista.

Työssä olevien vapaajäsenten tulee maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu. Mikäli maksua ei ole maksettu, katsotaan henkilö eronneeksi työttömyyskassasta, eikä hän näin ollen ole oikeutettu esim. vuorotteluvapaan ansiosidonnaiseen osaan.


_______________________________________________________
 

Jäsentietoja mm. yhteystiedot, ammattitiedot, sopimusala ja työsuhdetiedot voi myös itse päivittää osoitteessa www.jhl.fi jäsenpalvelu Jatsi.

 

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan osoite:
PL 100, 00531 Helsinki
puh 010 7703300
ma - pe 9 – 15

Info-puhelin (24h)
puh 060097703

- maksupäiväkyselyt
- todistustilaukset
- perusohjeet