Hallitus

Tuomas Leipälä, Puheenjohtaja
puh, 040-5149282
Kimmo Laitinen 040 729 5022, taloudenhoitaja kimmo.laitinen@residuum.fi
Sari Kenttälä
sari.kenttala@hotmail.com
Mika Jussila, puh. 044 0550774
mika.jussila@rovaniemi.fi
Tarja Aavio-Järvelä puh. 0400 283 099 tarja.aavio.jarvela@rovaniemi.fi

Sirpa Ojakangas
puh. 040 376 518
Sari Vilen-Jolanki
sari.vilen-jolanki@redu.fi
Sanna Kesti
puh. 040 061 7031 sannamari.kesti@gmail.com

Kortelainen Juha
Karjalainen Tapani
Pesonen Tuomo
Salmela Aino
Karjalainen Sanna