lakon vaikutus vuosilomaan

1.5.2022

Vuosiloman vuoksi lakon ulkopuolelle rajattavat viranhaltijat ja työntekijät (linjattu 29.4.2022)

Lakko vaikuttaa lomarahaan, mikäli vuosiloma on välittömästi ennen tai jälkeen lakkoa. Tästä syystä JHL rajaa työtaistelun ulkopuolelle henkilöt, joiden vuosiloma päättyisi niin, että lakko alkaisi välittömästi loman jälkeen tai loma alkaisi välittömästi lakon päätteeksi.  Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa loma on vahvistettu alkamaan kesken lakon. Käytännössä tämä rajaus toteutetaan niin, että em. tilanteessa oleva jäsen voi työskennellä lakon aikana normaalisti, ilmoitettuaan tästä tilanteestaan omalle luottamusmiehelleen. 

Lähtökohtaisesti olet lakon piirissä, jos työehtosi määräytyvät yllä kerrottujen sopimusten mukaan ja teet töitä yllä olevissa linkeissä luetelluille työnantajille/työpaikoilla. Vain ne henkilöt, joiden työ on rajattu lakon ulkopuolelle tai joille on annettu liitosta työnantajan hakemuksesta työlupa, voivat mennä töihin. Näistä saat tiedon erikseen.

Jos olet epävarma, koskeeko lakko Sinua, ota yhteys ensisijaisesti luottamusmieheesi tai aluetoimistoosi. Seuraa erityisesti sähköpostiasi, liiton nettisivuja ja JHL:n virallisia somekanavia